نوشته های تلگرام

در ابتدا به منوی تلگرام بروید و به بخش Chat Settings وارد شوید و پایین صفحه گزینه ی Proxy Settings را بزنید. از قسمت Add Proxy ، یک پروکسی جدید ایجاد میکنید یک صحفه برای شما باز می شود که به ترتیب شامل گزینه های زیر می باشد Socks5 Http Mtproto شما تیک Socks5 رو میزنید و بعد طبق اطلاعات زیر گزینه ها را پر میکنید Hostname : در این بخش آدرس سرور پروکسی را وارد میکنید آدرس سرور ها میتونید از کانال تلگرام و پیج اینستگرام گذرنت پیدا کنید Port :در این قسمت عدد 443 را وارد میکنید username […]

در ابتدا به منوی تلگرام بروید و به بخش Chat Settings وارد شوید و پایین صفحه گزینه ی Proxy Settings را بزنید. از قسمت Add Proxy ، یک پروکسی جدید ایجاد میکنید یک صحفه برای شما باز می شود که به ترتیب شامل گزینه های زیر می باشد Socks5 Http Mtproto شما تیک Socks5 رو میزنید و بعد طبق اطلاعات زیر گزینه ها را پر میکنید Hostname : در این بخش آدرس سرور پروکسی را وارد میکنید آدرس سرور ها میتونید از کانال تلگرام و پیج اینستگرام گذرنت پیدا کنید Port :در این قسمت عدد 443 را وارد میکنید username […]

در ابتدا به منوی تلگرام بروید و به بخش Chat Settings وارد شوید و پایین صفحه گزینه ی Proxy Settings را بزنید. از قسمت Add Proxy ، یک پروکسی جدید ایجاد میکنید یک صحفه برای شما باز می شود که به ترتیب شامل گزینه های زیر می باشد Socks5 Http Mtproto شما تیک Socks5 رو میزنید و بعد طبق اطلاعات زیر گزینه ها را پر میکنید Hostname : در این بخش آدرس سرور پروکسی را وارد میکنید آدرس سرور ها میتونید از کانال تلگرام و پیج اینستگرام گذرنت پیدا کنید Port :در این قسمت عدد 443 را وارد میکنید username […]